Køb seng online

Overvejer du at købe seng online? Der er efterhånden mange online sengebutikker, som udelukkende eksisterer på nettet. Det giver dig som kunde en række fordele.

Online sengebutikker har sparet udgifterne til dyre udstillingslokaler og nogle gange også de fordyrende mellemled. Det betyder billigere senge til dig. Du skal ikke køre langt for at finde en sengebutik, hvilket især er relevant for dig, der bor i en mindre by. Udvalget af senge online er stort, fordi du kan surfe fra den ene sengebutik til den næste, indtil du finder en seng, som du gerne vil købe. Køber du din seng online, er du som forbruger ofte bedre stillet, end hvis du handler i en fysisk butik. En webshop er fx forpligtet til at give dig minimum 14 dages fortrydelsesret. Det er en fysisk butik ikke. Faktisk er konkurrencen mellem de forskellige online sengebutikker ganske skarp, hvilket kommer dig til gode både i form af billige senge og gode vilkår, hvis du fx gerne vil bytte eller returnere din seng.

En god nats søvn er vigtig for dit velbefindende

Det er vigtigt at sove ordentligt – hver nat! 7-8 timers sammenhængende søvn hver nat er, hvad din krop og dit sind har brug for for at fungere optimalt.

Der sker mange ting i din krop og hjerne, mens du sover. Kroppens niveau af forskellige hormoner bliver reguleret, mens du sover, så den kan restituere og blive klar til endnu en dag. Der er en direkte sammenhæng mellem søvnmangel, stress og overspisning, og alene det er jo gode argumenter for at indrette sit soveværelse, så man har de bedste betingelser for at sove godt.

Et soveværelse er først og fremmest til at sove i. Her skal du have en seng, som du ligger godt i. Temperaturen må ikke være for høj. Den ideelle sovetemperatur er generelt omkring 16-17 grader, men det er alligevel forskelligt fra person til person, hvilken temperatur man helt naturligt foretrækker. Det afhænger nemlig også af, hvordan vores kroppe selv regulerer temperaturen. Derudover skal du sørge for, at dit soveværelse er mørkt og stille. Er du generet af lys fra fx gadelamper, er det en god idé at sætte mørklægningsgardiner op eller at bruge en sovemaske. Hav også ørepropperne parat, hvis du er plaget af støj fra gaden, naboerne eller lignende. Har du husdyr, bør de ikke sove i sengen sammen med dig.

Find den rigtige seng

I en god sengebutik er personalet naturligvis uddannet til at vejlede dig i forbindelse med købet af en ny seng. En god seng er en investering, som godt kan løbe op i en pæn sum penge, så derfor er det naturligvis vigtigt, at du føler dig godt vejledt og sikker i dit valg af seng.

Skal du fx vælge en en elevationsseng, en kontinentalseng eller en boxmadras? Hvor hård skal madrassen være? Hvor god er en moderne skummadras? Og hvor bred skal din nye seng være? Disse og mange andre spørgsmål vil du måske overveje, når du står over for at købe en ny seng.

Du kan få lige så god og professionel vejledning i en online sengebutik som i en fysisk butik. Mange online sengebutikker tilbyder fx en prøveperiode, hvor du har mulighed for at få skiftet din nye madras ud gratis, hvis du finder ud af, at den fx er for hård eller for blød.

Du kan bedst vurdere, om en madras er rigtig til dig, når du sove rpå den. I en sengebutik vil du ofte kun ligge i en seng i et kort øjeblik, og det er ingenting i forhold til en hel nats søvn, når du skal finde en god madras.

Mange online sengebutikker får topkarakterer af tidligere kunder for blandt andet hurtig levering og gode senge til en fornuftig pris. Hvis du kigger dig lidt omkring på nettet, har du endda mulighed for at finde nogle rigtig gode tilbud, hvor du kan spare mange procent. Det kan godt løbe op i et beløb, der er til at mærke og føle på, da en seng ikke just er en billig investering. En god seng er en investering i dit velbefindende, så derfor kan vi kun anbefale dig at gøre brug af sengebutikkernes ekspertise.

Køb din nye seng online

Der findes efterhånden også mange butikker, hvor du kan købe en seng online. Køber du din nye seng online, er du ifølge EU-lovgivningen altid sikret minimum 14 dages fortrydelsesret. Det kan derfor være en fordel at handle online i stedet for i en fysisk butik, selv om en webshop trods alt ikke giver dig mulighed for at prøve at ligge i sengen, inden du køber den.